+90 312 432 07 82

Sosyal Medyada Biz}

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Kapasite Geliştirme Derneği (KAGED) ve Kadın Dayanışma Vakfı olarak Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UNWOMEN) desteği ile 2017’den bu yana sürdürdüğümüz “Şiddete Maruz Kalan Kadınların Mahkemelerdeki Temsillerinin Güçlendirilmesi” projesi ile, Türkiye’nin 43 şehrinden, kadına yönelik şiddet alanında çalışan 61 kadın avukatla bir araya gelerek, toplumsal cinsiyet ve hukuk ilişkisi ile kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede kadının insan hakları standartlarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat konusundaki kapasite ve farkındalıklarının artırılması amacıyla atölye çalışmaları gerçekleştirdik.

Bu atölyelerde, CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi’nde belirlenen standartlar ile ulusal mahkemelerin ve AİHM’in kararları doğrultusunda, “kadına yönelik şiddet-toplumsal cinsiyet” ve “toplumsal cinsiyet- hukuk ilişkisi” konularında tartışmalar yürüttük ve bu alanda çalışan avukatlar arasında sürdürülebilir bir iş birliği ve koordinasyon ağının oluşturulmasına da odaklandık.

Bu kapsamda, alanda çalışan avukatların temsil ettikleri kadınların adalet arayışına katkıda bulunacağını umduğumuz “Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadelede Yargılama Standartları- Avukatlar İçin Kılavuz” yayını oluşturuldu.

Kadına yönelik şiddet alanından toplam 10 adet AİHM ve CEDAW kararı Türkçe’ye kazandırıldı.

Ayrıca alanda çalışan avukatların uluslararası standartlar doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında takip ettikleri davalar üzerinden bir izleme ve takip yapabilecekleri “ceza ve hukuk yargılamaları dosya kontrol listeleri” oluşturuldu.

Bu web sitesiyle, proje süresince oluşturulmuş tüm materyalleri kamuoyuyla paylaşacağımız ve ulusal-uluslararası standartlara dair belge ve metinleri paylaşabileceğimiz bir veri ortamı yaratmaya gayret ettik.

Dayanışmayla…

Kadın Dayanışma Vakfı & Kapasite Geliştirme Derneği

21 Şubat 2019
38 kez görüntülendi
Örnek Resim