+90 312 432 07 82

Sosyal Medyada Biz}

ARAŞTIRMA İNCELEME

ARAŞTIRMA İNCELEME

Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Okuma Listesi:

Feminizm Genel:
1. Josephine Donovan, Feminist Kuram, İletişim Yayınları, 2016.
2. Feminist Felsefeye Giriş, Alison Stone, Otonom Yayınları, 2016.
3. Simone de Beauvoir, Kadın(İkinci Cins) (Üç Cilt), Payel Yayınları.
4. Bell Hooks, Feminizm Herkes İçindir, Bgst Yayınları, 2016.
5. Cordelina Fine, Toplumsal Cinsiyet Yanılsaması, Sel Yayıncılık,2011.
6. Alev Özkazanç, Feminizm ve Queer Kuram, Dipnot Yayınevi, 2015.
7. R.W. Connell, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar; Toplum, Kişi ve Cinsel Politika , Ayrıntı yayınları,
2017.
8. Juliet Mitchell, Kadınlar; En Uzun Devrim, Agora Kitaplığı, 2006.

Feminist Hukuk ve Yargı:
9. Ann Oakley, Juliet Mitchell, Kadın ve Eşitlik, Pencere Yayınları, 1998.
10. Alev Özkazanç, Cinsellik, Şiddet ve Hukuk, Dipnot Yayınevi, 2013.
11. Ayşe Aydın Şafak, Feminist Bir Bakışla Türk Aile Hukukunda Kadın Bedeni, On İki Levha
Yayınları, 2014.
12. Catharine MacKinnon, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, İletişim Yayınları, 2016.
13. Carol Gilligan, Kadının Farklı Sesi, Pinhan Yayıncılık, 2017.
Kadın ve Şiddet Okuma Listesi
14. Carole Pateman, Cinsel Sözleşme, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2017.
15. Esra Koç, Esra Güçlüer (haz.), Kadın Yurttaşın El Kitabı, İletişim Yayınları, 1999.
16. Eylem Ümit Atılgan, Türkiye’de İç Hukuk Kültürü Üzerine Bir Araştırma (Haksız Tahrik
Kararlarında Eril Tahakküm Kodları,Turhan Kitabevi, 2015.
17. Fatmagül Berktay, Tarihin Cinsiyeti, Metis Yayınları, 2015.
18. Nadire Özdemir, Gülriz Uygur (ed.), Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet, Seçkin Yayınları, 2018.

Feminizm, Devlet, Milliyet, Sınıf:
19. Anne Phillips, Demokrasinin Cinsiyeti, Metis Yayınları, 2012.
20. Aksu Bora, Kadınların Sınıfı (Ücretli Ev Emeği ve Kadının Öznelliğinin İnşası), İletişim
Yayınları, 2016.
21. Serpil Sancar, Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti (Erkekler Devlet, kadınlar Aile Kurar),
İletişim Yayınları, 2017.
22. Zahra Ali, İslami Feminizmler, İletişim Yayınları, 2017.
23. Ayşe Gül Altınay, Vatan, Millet, Kadınlar, İletişim Yayınları, 2016.

Şiddet, Aile ve Annelik:
24. Betül Yarar (ed.), Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015.
25. Diana Scully, Cinsel Şiddeti Anlamak (Tutuklu Tecavüzcü Erkekler Üzerine Bir İnceleme),
İletişim Yayınları, 2013.
26. M. Esra Yıldırım, Yeni Bir Hayat Kurmak (Kadınlar Anlatıyor: Babalık, Evlilik ve Boşanma),
İletişim Yayınları, 2017.
27. Ural Nadir, Nasıl Korunabildik (Şiddete Uğrayan Kadınlar ve Çocuklar), İletişim Yayınları,
2017.
28. Elisabeth Badinter, Kadınlık mı Annelik mi? İletişim Yayınları, 2017.
29. Pınar İlkkaracan, Leyla Gülçür, Canan Arın (haz.), Sıcak Yuva Masalı; Aile İçi Şiddet ve Cinsel
Taciz, Metis Yayınları.
30. Mark Poster, Eleştirel Aile Kuramı, Ayrıntı Yayınları, 1989.

03 Ocak 2019
27 kez görüntülendi